Colofon

Uitgever

Deze site wordt gepubliceerd en beheerd door:

  • Vereniging TestNet
  • p/a Newtonlaan 51

    3584 BP Utrecht.

  • Secretaris TestNet
De Vereniging TestNet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40539498.


Copyright © 1997 - 2021 Vereniging TestNet.

Bij bepaalde objecten kan een aparte, afwijkende copyright-vermelding zijn opgenomen. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook van code, gegevens of objecten van deze site is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de belanghebbenden.

Links naar deze site zijn altijd toegestaan en worden van harte aangemoedigd. Wij stellen het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.Deze site kan objecten bevatten die van andere sites zijn overgenomen. Wanneer u meent rechten daarop te hebben, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik ervan toe te staan omwille van het ideŽle doel van de vereniging. 

Voor vragen en nadere afspraken kunt u contact opnemen met de webmaster.