Missie TestNet

T esten in de IT-wereld professionaliseren
E rvaring en vakkennis uitwisselen en uitdragen
S timuleren van onderzoek
T esten als vak apart positioneren
N iet gericht op bedrijven maar op individuen
E en onafhankelijke non-profit organisatie
T echnische en administratieve automatisering

TestNet streeft de professionalisering na van het testen van IT-producten, en de vergroting van de bewustwording en het belang van testen als vak apart. TestNet stimuleert het uitwisselen en uitdragen van vakkennis, ervaring tussen vakgenoten en stimuleert onderzoek vanuit zowel wetenschappelijk als praktisch perspectief.