About Us

TestNet is DE beroepsorganisatie voor software testers in Nederland en biedt haar leden een uniek platform voor het uitwisselen van kennis op het gebied van testen van ICT-producten via evenementen, thema-avonden, werkgroepen en TestNet Nieuws.

TestNet streeft de professionalisering na van het testen van ICT-producten, en de vergroting van de bewustwording en het belang van testen als vak apart. TestNet stimuleert het uitdragen van vakkennis en ervaring, en stimuleert onderzoek, zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch perspectief.

Het initiatief voor de oprichting van de vereniging TestNet is eind 1996 genomen. De aanleiding was de groeiende belangstelling voor gestructureerd testen. TestNet is formeel opgericht op 15 mei 1997 en heeft sinds medio 2010 ruim 1500 professionele testers als lid.

TestNet: de vereniging VAN, VOOR en DOOR software testers!