Over TestNet

De vereniging TestNet is een bloeiende vereniging met meer dan 1900 professionele testers als lid. Wanneer u actief bent met het testen of wanneer u op andere wijze bij dit vakgebied betrokken bent, is TestNet DE vereniging voor u. TestNet heeft haar leden veel te bieden!

Lees hier wat meer over de historie van TestNet.


TestNet is een netwerkorganisatie van, voor en door testers: TestNet biedt haar leden de mogelijkheid om buiten de directe werksfeer contacten te onderhouden met andere testers en daarmee kennis en ervaring uit het vakgebied onderling te delen.


Er worden regelmatig thema-avonden gehouden en werkgroepen gestart over een specifiek testonderwerp. Daarnaast organiseert TestNet twee grote evenementen en geeft ze een nieuwsbrief uit. 


Verder zouden wij graag de volgende oud-bestuursleden bedanken voor bewezen diensten: Martin Pol, Hans van Loenhoud, Bob van der Burgt, Michiel Vroon, Erik van Veenendaal, Ingrid Ottevanger, Meile Posthuma en Jos Trienekens. Op deze site vindt u informatie over onze doelstellingen en activiteiten en kunt u zich online aanmelden als lid.


Het lidmaatschap van TestNet kost u slechts € 87,50 per kalenderjaar. Wordt u na 1 juli lid dan hoeft u maar 45 euro te betalen. Studenten van voltijdopleiding betalen € 20,- op vertoon van hun collegekaart. Betaalt u per geslaagde automatische incasso dan geldt een korting van € 2,50. 


Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen, wijzen wij u erop dat een opzegging altijd 1 maand voor het aflopen van het kalenderjaar (uiterlijk 30 november) schriftelijk bij de vereniging binnen dient te zijn. U kunt uw lidmaatschap opzeggen via een e-mail aan info@testnet.org of secretaris@testnet.org sturen of schriftelijk sturen naar:


Vereniging TestNet

p/a Stadsplateau 7 - 8.22

3521 AZ Utrecht