Werkgroep Opleiding Testen op HBO of Academisch Niveau

Trekker:  Jos van Rooyen

Zoekt nog leden: Nee

Inleiding

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw wordt er intensief gewerkt aan o.a. de ISTQB certificering. Daarnaast worden er binnen diverse bedrijven specifieke trainingen of masterclasses ontwikkeld op het gebied van testen. Ook binnen diverse ICT opleidingen komt het vak testen in verschillende vormen terug, bijvoorbeeld als minor. Een nadeel van deze aanpak is dat er steeds deelgebieden van het testvak worden onderwezen en vaak slechts op globaal niveau.

In de afgelopen jaren zijn op deze manier honderden mensen opgeleid tot tester. Daarnaast heeft het testvak zelf in de afgelopen jaren een belangrijke groei in volwassenheid doorgemaakt. En juist omdat testen een vak is mag een professionele testopleiding niet ontbreken. Een dergelijke integrale Testopleiding op HBO / Academisch niveau binnen Nederland maakt het mogelijk de volgende stap te zetten in de volwassenheid van het testvak.

Doel werkgroep

Het doel van de werkgroep is de mogelijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van een HBO / Academische Testopleiding in Nederland. Daarbij zijn een aantal subdoelen gedefinieerd, te weten:

 • een inventarisatie naar de reŽle behoefte (zowel vraag als aanbodzijde);
 • inventarisatie van de ist situatie binnen de onderwijs instellingen;
 • een voorstel voor het curriculum van een dergelijke opleiding;
 • een implementatieplan voor deze opleiding.


Randvoorwaarden

 • Hergebruik bestaand materiaal of initiatieven.
 • Onafhankelijk platform.


Resultaten/documentatie

Het resultaat van de werkgroep wordt beschikbaar gesteld:

 • Via de website van TestNet worden de (deel) resultaten beschikbaar gesteld;
 • Via de thema avonden worden de leden geÔnformeerd mbt de resultaten van de werkgroep;
 • Het eindresultaat worden gebundeld en aangeboden aan de vereniging;
 • Het ontwikkelde curriculum wordt verwerkt in een flyer voor verdere promotie.


Resultaten tot op heden(2019):

 • Inventarisatie van de ist situatie binnen de onderwijs instellingen;
 • Hier vindt u de Verkenning Testen in informatica studies;
 • Ontwikkelde curriculum: Nederlands & Engels;
 • De ontwikkelde Flyer: voorkant & achterkant;
 • Ontwikkeling minor software testen. Programma vindt u hier;
 • De presentatie van het najaarsevenement vindt u hier;
 • De presentatie van het voorjaarsevenement 2019 vindt u hier.


Leden

 • Jos van Rooyen 
 • Leo vd Aalst
 • Hossein Chamani
 • Ger Oosting
 • Maurice van Haperen
 • Maurice Mol
 • Gerard Kruijff
 • Bart Watertor
 • Ronald Kerkhoff
 • Benjamin Timmermans