Werkgroep Bahaviour Driven Development (BDD)

Trekker: Kasper van Dam

Zoekt nog leden: Ja

Wat is Behaviour Driven Development?
Eťn van de kenmerken van BDD is dat je voorbeelden gebruikt om het gewenste gedrag van de te ontwikkelen software te beschrijven. Deze voorbeelden zijn voor iedereen leesbaar en begrijpelijk; voor business, IT en alle andere betrokkenen. Binnen BDD speelt de vraag waarom de betreffende feature ontwikkeld moet worden een grote rol. Daarnaast is het een methode die ervoor zorgt dat alle betrokkenen elkaar kunnen begrijpen. BDD kun je zien als een voorschrijvende werkwijze op het gebied van structuur en proces, waarmee ontwikkelteams kunnen werken.

Waarom Behaviour Driven Development?

BDD is ontwikkeld om de communicatie tussen developers, testers en niet-technische deelnemers aan een softwareproject te verbeteren. Het komt voort uit het Test Driven Development (TDD). Bij TDD schrijft de ontwikkelaar eerst zijn unit test voordat er ontwikkeld wordt. Dit dwingt hem om onder andere na te denken over het ontwerp van zijn applicatie. Maar waar de ontwikkelaar bij het werken volgens TDD niet over na hoeft te denken is waarom de code wordt beschreven. Ofwel; waarom hij maakt wat hij maakt. Waarom wil de klant deze software? Wat is de vraag achter de klantvraag? En is de bedachte oplossing een antwoord daarop? Deze aspecten blijven binnen TDD onbelicht. BDD legt door te werken met leesbare en begrijpelijke voorbeelden wel de link tussen het technische niveau (het ontwikkelwerk) en het functionele niveau (de klantwens). Wanneer het team weet waarom de klant een bepaalde feature gerealiseerd wilt zien is het ook mogelijk alternatieve (technische) oplossingen voor te stellen. Op deze wijze wordt de mogelijkheid gecreŽerd voor team en klant om elkaar uit te dagen de beste oplossing (in termen van geld, time-to-market en kwaliteit) te realiseren.

Publicaties werkgroep(en):

  • De presentatie van de thema-avond van 9 november vindt u hier.

Interesse

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org.