Najaarsevenement 2019 : Over testen gesproken

Korte samenvatting workshops

gebruik ze om je keuze te maken welke presentaties je op 11 september bij gaat wonen!

Geautomatiseerd Testen voor managers en niet-technici – Egbert Bouman

* neem je laptop mee!

Wil je Geautomatiseerd Testen gestructureerd en toekomstvast uitrollen met aandacht voor tools én mensen én proces? Stroop dan je mouwen op voor deze workshop! Geautomatiseerd Testen heeft vaak een hoog technisch en hands-on karakter. Een enthousiaste tool specialist kan snel succesjes laten zien. Maar toekomstvast Geautomatiseerde Testen vergen een complete "mens, proces en tools" aanpak van geautomatiseerd testen. Met aandacht voor alle fasen van het testproces en alle niveaus van de test piramide (GUI, API, Unit).
We gaan het volgende doen:
- je bepaalt de relevante kenmerken van jouw testobject
- je leert hoe tools "praten" met het testobject
- je kiest jouw optimale (start)methode voor het maken van scripts
- je selecteert jouw tool requirements met ons complete model
- je kiest het juiste niveau in de testpiramide (Unit, API, GUI)
- met onze "tool voor toolselectie" selecteer je de beste tool
- je maakt een sterke business case met alle kosten en baten
Best kans dat je met de resultaten uit de workshop een prachtige basis hebt om op verder te bouwen in jouw organisatie.
Je krijgt de beschikking over alle gehanteerde tools, referentiemodellen en templates voor eigen gebruik!

Security testen voor iedereen – Sara Raap
* neem je laptop mee!

Security testen is niet alleen voor pen-testers!
Security testen is belangrijk, maar vaak laten we dit over aan de pen-testers die dit slechts periodiek voor ons doen. Waarom eigenlijk? Want veel tests kunnen we zelf als “gewone” testers in het team al uitvoeren, al dan niet met behulp van automatische tests. In deze workshop wil ik de deelnemers laten oefenen met zelf security testen. Hiervoor gaan zij een bug-vrije maar zeer slecht beveiligde webapplicatie testen aan de hand van de OWASP top 10 met de 10 meest voorkomende security problemen.

 

Aan de slag! Riskstorming, session based testen en exploratory testing in één – Ard Kramer & Niels Thijssen
* neem je laptop mee!

Een grote uitdaging voor vele testers ligt in de vertaling van een risico aanpak naar een concrete testaanpak en -uitvoering. In deze handson workshop gaan we hier mee aan de slag door een testaanpak te bepalen en deze met behulp van exploratory testing in test sessies uit te werken en uit te voeren.
Bij het bepalen en vaststellen van de testaanpak maken we gebruik van Riskstorming. Dit een aanpak waarmee je met behulp van TestSphere kaarten voor een product gaat bepalen wat de mogelijke risico’s zou kunnen zijn. Deze risico’s moeten dan wel vertaald worden in een testaanpak. De testaanpak die we gaan gebruiken (en erg goed toegepast kan worden in een Agile omgeving) is session based testsessies. We bepalen de inhoud van de testsessies door het opstellen van test charters en vervolgens gaan de handen aan knoppen! We concreet aan de slag met een systeem dat getest moet worden en waarbij we direct kunnen kijken of de risico’s die we bepaald hebben, aanwezig zijn. Hierbij zien we ook of de charters die we op hebben opgesteld voldoen en hoe we die kunnen verbeteren. En natuurlijk vergeten we niet dat je een testsessie afsluiten met een debriefing en een rapportage. Kortom aan de slag!
Key take-aways:
• Je werkt in een team om strategie te bespreken en te beschrijven waarbij je met een echte case aan de slag gaat
• Je werkt charters uit waarmee je aan de slag gaat voor testsessies waarbij je exploratory testing toepast
• De testsessies evalueren we door middel van debriefing en rapportage om weer betere andere testsessie vast te stellen

Robot Framework – hands-on - Henrik Vesterinen en Sanne Elomaa
* neem je laptop mee: PC or Mac with Python 3.6 or higher installed!

Robot Framework is a generic and open source test automation framework for acceptance testing and acceptance test-driven development (ATDD). It has an easy-to-use tabular test data syntax and it utilizes a keyword-driven testing approach. Its testing capabilities can be extended by test libraries implemented either with Python or Java, and users can create new higher-level keywords from existing ones using the same syntax that is used for creating test cases.
During this workshop you will learn how to setup the testing environment for web testing using Robot Framework. We start with the high level test case description and go all the way to the technical implementation.
Key learnings: Good test case design; how to structure your automated test cases; how to create keywords with Robot Framework; how to take external libraries into use; basics of web testing with Robot Framework; good test automation practices

Beginnen met Consumer Driven Contract Testing - Bas Dijkstra
* neem je laptop mee: volg vooraf de instructies voor installeren benodigde software

Steeds meer applicaties en systemen worden op basis van een microservices-architectuur gebouwd. Het doel daarvan is om individuele services onafhankelijk van elkaar te kunnen ontwikkelen, releasen, bijwerken en waar nodig vervangen? Maar hoe test je nu of alles wel met elkaar kan blijven praten?

In deze workshop maak je kennis met Consumer Driven Contract Testing (CDCT), een techniek die je kan helpen met meer zekerheid services te releasen. Je krijgt inzicht in wat CDCT is, wat het wel en wat het niet test en hoe het je kan helpen eerder inzicht te krijgen in potentiele defects ‘in de keten’.

Je gaat in deze workshop vooral ook zelf aan de slag met het opzetten van CDC-tests, met behulp van de contract testing-tool Pact (https://docs.pact.io/).
Aan het einde van de workshop heb je een goed inzicht in hoe CDCT en Pact je kunnen helpen bij het testen in een microservices-architectuur, met daarbij een aantal concrete voorbeelden die je direct kunt toepassen in je eigen omgeving.

Test automatisering: R U Ready? - René van Veldhuizen & Jan Jaap Cannegieter
* neem laptop/tablet/telefoon mee

Veel organisaties hebben testautomatisering (TA) geďmplementeerd of zijn ermee bezig. Wat we ook zien is dat lang niet alle organisaties succesvol zijn bij het implementeren van TA. Eén van de redenen hiervoor is dat lang niet altijd aan de randvoorwaarden wordt voldaan om TA te implementeren.
Deze workshop begint met een korte overzicht over welke vormen van TA er zijn. Vervolgens gaan de deelnemers een interactieve globale scan doen om te kijken of hun organisatie voldoet aan de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van TA. Hierbij wordt aandacht besteed aan organisatorische aspecten, technische aspecten en testinhoudelijke aspecten. Uit de scan haalt iedere deelnemer wat hij/zij voor haar organisatie moet doen om de kans op een succesvolle implementatie van TA te verhogen. De workshop eindigt met een overzicht van de do’s en don’t van TA.
Deze workshop kan in anderhalf uur en in drie uur worden gedaan. Bij de drie uur workshop doen we de do’s en don’t interactief, voegen we een onderdeel over rollen in TA en het maken van een organisatiespecifiek verbeterplan toe.

Hoe speel je de rol van tester - Sander Oldenkamp
* geen laptop benodigd!

Een tester zonder softskills is als een auto zonder wielen. De effectiviteit van de tester gaat omhoog wanneer zijn Emotionele intelligentie (EQ) stijgt. IT-ers met een hoog EQ kunnen verschillende rollen spelen en inspelen op de rollen van spelers om hen heen.
In deze workshop spelen de deelnemers het spel Personality Poker. Elke deelnemer heeft aan het einde van deze workshop niet alleen een persoonlijke uitslag maar krijgt ook een framework om werkstijlen en rollen te herkennen en in zijn/haar persoonlijke werksituatie uit te spelen.
De spelleiders trekken de uitslag van de test door en geven voorbeelden uit de praktijk. Als laatste tonen ze waarom bepaalde testvormen en -taken bij bepaalde werkstijlen en rollen passen en hoe een agile-omgeving zich bij uitstek leent om deze kennis toe te passen.
Deze workshop is dus leerzaam maar vooral ook erg leuk!

Personality Poker is een spel ontworpen door innovatiegoeroe Stephen Shapiro in samenwerking met de universiteiten van Stanford en Columbia. Deze EQ-test hanteert de principes van Harvard’s Implicit Association Test waarmee de impliciete zelfervaring van deelnemers getracht wordt naar boven te halen.

QA engineer, de moderne tester - Edwin van Loon
* geen laptop benodigd!

De afgelopen jaren ben ik als QA lead betrokken geweest bij de transformatie van een traditionele change organisatie naar een DevOps organisatie. In deze organisatie werken we met value streams en speelt QA en testen ook een belangrijke rol. De testers in de teams zijn hierbij steeds meer QA engineer aan het worden, waarbij testen 1 van de middelen is om tot kwaliteit te komen …. maar zeker niet het engine middel.
In deze presentatie (of workshop) wil ik het publiek meenemen in de reis van de afgelopen jaren …. waarbij de rol van de tester enorm is veranderd en Quality control en Quality improvement als facetten van QA hebben geďntroduceerd.
Tevens zal ik het publiek meenemen in de visie en roadmap voor de volgende jaren.