Testen en AI

Trekker: Hannie van Kooten

Zoekt nog leden: Ja 

Inleiding

Artificial Intelligence (AI) speelt een steeds grotere rol in de samenleving, vooral in de vorm van zelflerende systemen. Deze systemen kunnen patronen herkennen in beelden en in gegevensbestanden. Daarnaast kunnen ze getraind worden om een vastgesteld doel zo efficiënt mogelijk te bereiken. Dat geeft grote mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen; AI systemen kunnen soms onverwacht gedrag vertonen.

Ook voor testers geeft AI zowel nieuwe uitdagingen als nieuwe mogelijkheden. Uitdagingen, want de risico’s van onverwacht gedrag moeten inzichtelijk worden gemaakt. Dat vraagt creativiteit, statistische analyses en antwoorden op ethische vraagstukken. Maar ook mogelijkheden, want de AI kan onze testtools verrijken en ons testproces ondersteunen.

Doel werkgroep

De werkgroep is geďnteresseerd in zowel het testen ván AI als het testen mét AI. Sinds de oprichting in 2018 hebben we beide onderwerpen besproken. Dit heeft geresulteerd in een whitepaper over het testen mét AI (2018) en een whitepaper over het testen ván AI (2021). We geven beide onderwerpen nog steeds aandacht, via discussies en praktijkstudies. We delen kennis die we hiermee opdoen via artikelen en presentaties. De werkgroep komt 6-wekelijks samen, op locatie of digitaal.

Randvoorwaarden

De leden van de werkgroep hebben inmiddels veel kennis opgedaan over AI, zeker de grote kern van leden die al lange tijd actief is. Dit heeft geholpen om de mystiek rond AI weg te nemen en er vervolgens praktische gesprekken over te voeren. Er gelden geen randvoorwaarden om bij de werkgroep te komen, maar het helpt om zelf al wat basiskennis op te doen. We raden aan om te beginnen met de Nationale AI-cursus en vervolgens onze whitepapers en de overige documenten op deze pagina door te nemen.

Resultaten/documentatie

Testen mét AI 


Testen ván AI

 • Onze presentatie op de thema-avond 2020: Nederlands & Engels
 • Onze presentatie op het voorjaarsevenent 2021 Nederlands & Engels
 • Onze whitepaper over kwaliteit en testen van AI 2021: Nederlands & Engels
 • Onze presentatie op EuroSTAR 2021: Engels
 • Onze presentatie op het najaarsevenement 2021: volgt (video)

                                                                                                                                                                             

Leden

De werkgroep bestaat uit de volgende leden.

 • Hannie van Kooten (trekker)
 • Sander Mol 
 • Rik Marselis
 • Marco Verhoeven
 • Martin van Helden
 • Gerline van Lieburg
 • Peter Collewijn
 • Richard van Emmerik
 • Mariëlle van der Sluys
 • Johannes Sim

             

Verder bedanken we onze oud-leden die lange tijd hun enthousiasme en kennis hebben bijgedragen aan de werkgroep: Okto Wahjuwibowo, Reza Samie Fanny, Sebastiaan van Houdt, Sander Schrama, Taco Verhagen, Ramin Sadeghi Zadeh, Marek Lof, René Hegeman, Lysette Caetano do Rego, Yalçin Türkyilmaz, Gerald de Vrieze en Martin Heining. 

Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org.