Werkgroep Agile Testen

Trekker: Cecile Davis


Zoekt nog leden: Ja


Inleiding

De werkgroep Agile Testen is een enthousiaste werkgroep die graag inhoudelijke discussies voert. We zijn op zoek naar enthousiaste TestNet leden die zin hebben om actief te worden in deze werkgroep. We komen minimaal iedere 6-8 weken bij elkaar. Dan bespreken we enerzijds onze ervaringen maar wordt er ook over de producten nagedacht.

Doel werkgroep

Het doel van de werkgroep is om TestNet-leden informatie, handvatten en toepasbare producten aan te reiken om agile testen toe te kunnen passen in de praktijk. Daarnaast willen we onze eigen kennis verdiepen/verbreden en verspreiden.
Dit doel willen we in 2014 halen door .a.d.h.v. een case een aantal onderwerpen van onze roadmap concreet te maken. (Zie resultaten/documentatie voor onze roadmap).

Randvoorwaarden

-

Resultaten/documentatie

De QRC’s die in 2010 gemaakt zijn, zijn te vinden in de bibliotheek onder presentaties en Agile Testen (2010).
In 2013 hebben we een roadmap opgesteld, aan de hand waarvan we concrete onderwerpen willen behandelen en/of producten willen opleveren. Deze roadmap is niet af en kan nog uitgebreid worden. We weten nog niet wanneer we hiermee klaar zijn.

Roadmap:
1 wat gaan we doen incl. proces
2 productbacklog: userstories maken incl. uitleg/prioriteren
3 acceptatiecriteria
4 reviewen
5 planningpoker
6 agile pra
7 teststrategie
8 exploratory testen/testontwerptechnieken
9 bord: diverse soorten
10 welke methoden: wat betekent dat voor testen
11 testautomatisering
12 testrollen
13 velocity/burndown/etc.
14 demo
15 daily standup
16 retrospective
17 definitions
18 opschaling/meerdere teams/locaties
19 continuous integration
20 stakeholders betrekken
21 …

Leden

  • Arjen Verweij
  • Astrid Brieer
  • Cecile Davis
  • Francien Ramakers
  • Fred Steenbergen
  • Hannie van Kooten
  • Klaas van de Gevel
  • Martin Gijsen
  • Pascal Dufour
  • René de LeijerHeb je interesse? Stuur dan een mailtje naar werkgroepen@testnet.org