Werkgroep Test Regie

Besturing op kwaliteitaspecten bij de huidige, over ketens georganiseerde, projecten is essentieel.

Door de samenwerkingsverbanden die ontstaan binnen de ketens, het toenemen van het belang van outsourcing en de behoefte aan grip op toeleveranciers zijn besturingsactiviteiten noodzakelijk om te waarborgen dat de bedrijfsrisico’s op een beheersbaar niveau blijven. Deze veranderende context waarbinnen projecten zich afspelen maakt regie essentieel.

Als kwaliteitsregisseur zie je toe dat toeleveranciers de afgesproken productkwaliteit leveren. Daarnaast houd je je bezig met het incrementeer verbeteren van de kwaliteit in het hele IT-voortbrengingsproces. “Regie van kwaliteit is het besturingsproces mensen en hulpmiddelen, waarmee de het gebruik als in het productkwaliteit steeds dichter de benodigde productkwaliteit benadert”.

Werkgroep

De werkgroep heeft de status slapend. Ze is opgericht in december 2009 en heeft gaandeweg de focus verlegt van testregie naar kwaliteitsregie. De werkgroep heeft op 8 november 2011 een interactieve discussie gehouden op de thema avond van de werkgroepen. Het doel van deze sessie was het nader toelichten van de white paper en discussiėren over de toepassing ervan en eventuele vervolgstappen. Hier is besloten om voorlopig even niets te doen en zich te bezinnen op de toekomst. De werkgroep bestond uit: Jos van Rooyen, Felipe Ruiz Sanchis, Danny Heminga, Kees Lindhout, Harro Philip, Chester Jansen, Maurice Niemel, Rik Marselis.