image/svg+xml What? What? 'Smart' Testing:Automation & Machine Learning Who? Gerald de Vrieze Testengineer Why? Soortgelijkeervaringen? Machinelearning AI, or not? Pattern recognition Algorithms Buzzword, of toch niet? Disclaimer Reƫel voor lopende projecten? Geen specifieke programmering Datadriven "Teaching a childby example" AlgemeneToepassingen Nieuwe tooling Gezichtsherkenning Spraakherkenning Zeflrijdendeauto's Customerpredictions ToepassingenTest Gevaren? Recognitionbased UItesting Coveragecalculation Auto testgeneratie Self-healingtests Chatbots Spamfilters Fraudedetectie Zelf-anayse Slechtetraining Testim Mable Buzz-word? Extra gereedschap 'Hulpje' Automation2.0 Datascienceblend Nieuws Casestudy De Case CI DagelijkseDeployment Meer doen met data Testautomatiseringloopt al twee jaar 'Smart' Sanity Check DagelijkseSanity Check Reports Zelf-Analyserend 'Wrapper' om bestaandetests Kwaliteits-indicatie Reportbased check DagelijkseGo/No Go? Tooling Python R WEKA Java based DataPrep Van XML... ...naar CSV Toekomst Pre-analyseWebelements Zelfuitvoerendeworkarounds doorlooptijdreductie o.b.v.Gezichtsherkenning o.b.v.afhankelijk-heden Testers straksoverbodig? o.b.v.doorlooptijdper actie